ارائه خدمات ثبت نام آزمون ها، کنکور

در ایران، آزمون کنکور یکی از مهم ترین آزمون های ورود به دانشگاه است که داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه را دارند باید آن را قبل از ثبت نام در دانشگاه ها و دوره های تحصیلی مورد نظرشان بدهند.

خدمات ثبت نامی آزمون کنکور ما شامل ارائه آخرین اطلاعات درمورد فرایند ثبت نام، چاپ و ارائه آزمون های کنکور سال های گذشته و نیز ثبت نام در کنکور سال جاری و صدور کارت ورود به جلسه و صدور گواهی شرکت در کنکور است.

  • آزمون های سال های گذشته
  • اطلاعات کنکور
  • صدور کارت ورود به جلسه
  • صدور دفترچه ثبت نام
  • ثبت نام کنکور